Vi utgår alltid från våra kunders bästa och deras framtida behov.
Vi ska vara en drivkraft bakom samhällsutveckling med fokus på hållbarhet och innovation.

Välkommen till Pulsen Fastigheter

Vi förvärvar, skapar och förvaltar kreativa och inspirerande miljöer för kontor, industri och lager samt för boende i våra bostadshus. Vi förvaltar idag över 100 000 kvm yta i Borås, Stockholm och Småland och har ett bedömt marknadsvärde runt 800 Mkr. Vi är en del av Pulsen Group.