Nyhet:

Pulsen Fastigheter genomför certifieringen ”Miljöbyggnad iDrift” – får Silver

Inte bara nybyggda fastigheter kan certifieras inom miljöområdet. Nu har tre av byggnaderna i Pulsenområdet i Borås fått ett fint erkännande, bland annat tack vare miljösmarta renoveringar.

Svante Ågren, Pulsen Fastigheter

Svante Ågren, Pulsen Fastigheter

– Certifieringen är ett kvitto på att vi är på rätt väg och gör rätt åtgärder för att bli mer hållbara. Både vi och våra hyresgäster delar den ambitionen, säger Svante Ågren på Pulsen Fastigheter, som tillsammans med kollegan Nicklas Svehrén arbetat med certifieringen.


Det är organisationen Swedish Green Building Council, SGBC, som ligger bakom certifieringen Miljöbyggnad för nya fastigheter samt Miljöbyggnad iDrift för befintliga fastigheter. För att certifieras behöver man visa att man arbetar aktivt med både byggnaderna, driften och förvaltningen. De områden man fokuserar på omfattar inomhusmiljön, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick.


Det är första gången Pulsen Fastigheter genomför certifieringen och kan nu efter över ett års arbete glädjas över att nå nivån Silver — där möjliga nivåer är brons, silver och guld.

De tre fastigheter i Borås som berörs är kvarteret Blåklinten inom det så kallade Pulsenområdet, men det tar inte slut där. Nästa steg blir att certifiera fler fastigheter på området.


För att erhålla certifieringen behöver man noggrant arbeta igenom fjorton olika steg, och se över både planer och rutiner som att inventera energiåtgång och eventuella miljöfarliga ämnen.

Arbetet inleddes för över ett år sen, då som del av att Svante Ågren genomförde sin praktik på Pulsen Fastigheter, där han idag är anställd som bostadsuthyrare och förvaltningsassistent.


– Genom arbetet har vi sett över alla rutiner och även genomfört en hel del förändringar. Vi har bland annat bytt till energieffektiva fönster och installerat snålspolande blandare till våtutrymmena. Det har gjort att driftskostnaderna gått ned, men framför allt får vi mer hållbara fastigheter, säger Svante Ågren.

Astern 7

De tre fastigheter som är certifierade nu ligger i kvarteret Blåklinten inom det så kallade Pulsenområdet i Borås, men det tar inte slut där. Nästa steg blir att certifiera fler fastigheter på området.