Hållbarhet

Vi verkar inom fastighetsbranschen som traditionellt har en påtaglig miljöpåverkan. Det ger oss ett stort ansvar att göra vad vi kan för att minska vår del.

Aktuella miljösatsningar

och med fler mål framåt

Vi siktar bland annat på att...

Minska total energiåtgång/kvm med 15% till 2024

Installera vår första solel-anläggning i närtid.

Genomföra och utvärdera en miljöcertifiering av en byggnad.

Vi är del av ett större samman­hang

Pulsen Fastigheter är en del av Pulsen Group och tillsammans kan vi göra ännu mer.