Artikel:

Laddstolpar för mer modernt resande

I takt med att el- och hybridbilar blir allt vanligare på marknaden ser vi det som en självklarhet att utöka möjligheterna för Pulsen Groups anställda att ladda sin bil vid kontoret i Borås.

En viktig del i det arbetet är en tjänstebilspolicy som underlättar möjligheten att köra en miljövänlig bil. Vi har också utökat våra parkeringsplatser med laddstolpe från 12 stycken till 25 stycken under året.

 

– Om el- och hybridbilar ska få ett brett genomslag behövs inte minst en infrastruktur som gör det enkelt för användarna. Med laddstolpar på Pulsenområdet har det blivit väldigt smidigt för mig att köra elbil, kommenterar Jakob Unfors, Investment Manager på Pulsen.

Med laddstolpar på Pulsenområdet har det blivit väldigt smidigt för mig att köra elbil.

Jacob Unfors
Investment Manager, Pulsen Group

Utöver mer än en fördubbling av antalet laddstolpar under 2021 har vi dessutom gjort andra viktiga miljöåtgärder i form av ny ventilation och nya fönster på flera av våra byggnader.