BESÖK: Nils Jakobsonsgatan 5, Borås

POST: Pulsen Fastigheter AB, Box 881, 501 15 Borås

TELEFON: 033-17 79 00

E-POST: info@pulsenfastighet.se