Artikel:

Ett levande Bergshamra

Den pampiga byggnaden i Bergshamra, mellan Ulriksdal och Edsviken i norra Stockholm – en gång i tiden hem för Institutet för husdjursförädling – får nu tillbaka ännu mer av sin forna charm när en klassisk flygelbyggnad kompletterar de befintliga byggnaderna i Pulsen Fastigheters projekt för att bygga en levande och innovativ miljö i området.

Bergshamra i norra Stockholm ingår i den Kungliga nationalstadsparken, ett sammanhängande stråk som löper från Djurgården i söder till Ulriksdal i norr. En nationalstadspark är ett unikt historiskt landskap med betydelse både för det nationella kulturarvet, ekologin och människors rekreation. Till den bilden vi också lägga en aktiv miljö där människor arbetar och bor och tillsammans skapar ett levande och energiskt Bergshamra.

 

Precis som Nationalstadsparken är också vår fastighet, Växten 1, unik i sitt slag. Den uppfördes 1930 för att husera Institutet för husdjursförädling och övertogs efter några år av Statens Växtskyddsanstalt. Tillsammans med Statens centrala frökontrollanstalt, som uppfördes tvärs över gatan ungefär samtidigt, har vår fastighet alltså redan från start verkat för att skapa samklang mellan arbete, boende och miljö. Det är en tanke som vi är stolta över att få bygga vidare på. Som ett led i detta har vi börjat titta på hur vi som fastighetsägare bäst kan verka för att värna miljön i Nationalstadsparken.

 

Utveckling av fastigheten

Växten 1 i Bergshamra. Konceptskiss på hur interiören i nya flygelbyggnaden skulle kunna se ut.

Konceptskiss på hur interiören i nya flygelbyggnaden skulle kunna se ut.

På fastigheten finns i dagsläget en huvudbyggnad med tillhörande flygel som nu ska kompletteras med ytterligare en flygel. Byggnaderna har ett härligt sydläge med både soldränkt innergård och takterrass som blickar ut över Brunnsvikens vatten.


I området finns många byggnader och omgivningar med herrgårdskaraktär. Vi bygger med energieffektiva metoder och med stor hänsyn till de kulturhistoriska värden som orginalbyggnaden har.


Byggnation

Nu har vi påbörjat byggnationen av en ny flygel. I och med den nya flygelbyggnaden ger vi fler människor möjligheten att jobba i Bergshamra och njuta av dess natursköna omgivningar. Byggperioden kan upplevas störande för dig som granne, men vi gör vårt allra bästa för bygga effektivt och minimera besvärande moment.


Sprängningar

Som en del i det arbete som krävs för att förbereda marken för den nya flygelbyggnaden genomför vi nu sprängningar på platsen på Pipers väg 28. Sprängtider är mellan 08-16 och vi räknar med 2-4 sprängningar per dag. Vi har vidtagit åtgärder och gör mindre sprängningar så vibrationerna blir så minimala som möjligt. Sprängningarna kommer fortgå v.5 och v.6. Därefter ska vi frakta bort sprängmassor, vilket beräknas ta en vecka. Med reservation för ändringar.


Transporter

Under byggtiden kommer byggmaterial, sprängmassor med mera behöva transporteras till och från platsen. Dessa transporter kan bland annat komma att påverka framkomligheten för fordon, framför allt på Pipers Väg. Vi gör vårt yttersta för att öka framkomligheten för dig som passerar.


Hela bygget beräknas vara klart under våren 2023. Tack för din förståelse under tiden byggnationen pågår.


Har du tips på hur vi kan vara med och utveckla Bergshamra så är ni alltid välkomna att höra av er till oss.

Kontakta oss

Illustration över en av etapperna av Viskans park

Arkitektskiss på byggnationen av en ny flygel på Växten 1

Växten 1


Den vackra byggnaden i Bergshamra i nationalstadsparken mellan Ulriksdal och Edsviken i norra Stockholm var en gång i tiden hem för Institutet för husdjursförädling.

 

Idag hittar man dynamiska bolag inom bland annat tech, fastigheter och kundservice på adressen och en levande och innovativ miljö i närområdet.Jöns Bartholdson

Fastighetsförvaltare Stockholm