Artikel:

Digitala Distriktet

Nu transformerar vi ännu en gång byggnaderna, som en gång var byggda för textilindustrin, in i framtiden. Målet är långsiktighet och att ständigt vara relevanta i den användning vi skapar.

Vi är i full gång med att utveckla Pulsenområdet – skapandet av det Digitala Distriktet pågår, mycket skall planeras och en redan levande stadsdel skall bli ännu mer levande.

Nya byggnader planeras med bostäder, hotell, kontor och affärslokaler. Viskans park strålar genom området och utgör tre tydliga stråk genom området, å-promenaden, den urbana parken och den vertikala parken. Just nu pågår detaljplanearbetet som du kan följa på kommunens webbplats (se länkar här intill).