Artikel:

Ett grönt stråk genom staden

Borås stad planerar en park som går genom hela staden längsmed Viskan, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder. Den kommer bli en fem kilometer lång och sammanhängande park vari våra två fastigheter, Astern och Blåklinten kommer utgöra en central del i det totala parkstråket.

Genom vårt område kommer parken passera i tre stråk, å-promenaden utmed Viskan, den urbana parken på Nils-Jakobssongatan och den vertikala parken rakt genom området i en fackverkskonstruktion mellan och över byggnaderna. Parken planeras parallellt med framtagandet av en ny detaljplan över området, det Digitala distriktet, och möjliggörs i samband med det arbetet.

 

Inom utvecklingen av det Digitala distriktet skapas även möjligheter att tillgängliggöra strandkanten utmed Viskan. Området kommer öppnas upp och det fina läget vid vattnet kommer nyttjas på ett bättre sätt.