Artikel:

Ett grönt stråk genom staden

Borås Stad vill vända staden mot Viskan, som genom århundradena varit stadens självklara livsnerv. Nu kommer det blå stråket att kompletteras med en grönskande superpark från Rya åsar i norr, via Norrby, till Gässlösa i söder. Viskans park planeras löpa genom två av våra fastigheter, Astern och Blåklinten.

Illustration över en av etapperna av Viskans park

Viskans park


Borås stad bygger en park som går längs med hela staden, från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder. Den kommer bli fem kilometer lång och sammanhängande och gör att du kommer kunna ta dig genom hela staden i en grön miljö utan biltrafik. När alla delar är klara har staden ett sammanväxt pärlband av parker som går som en grön flod genom hela staden.