Vävaren 15

Borås: Bohusgatan 1 och Norrby Långgata 7

I hjärtat av Borås

Fastigheterna Vävaren 12 och 15 är centralt belägna i Borås, endast några hundra meter från Borås Resecentrum.

Fastigheterna förvärvades av Pulsen Fastigheter i augusti 2021 och består av lägenheter och kommersiella lokaler.

Vävaren 15


ADRESS: Bohusgatan 1 och Norrby Långgata 7

TYP: Bostäder och butiker


Tillsammans med Vävaren 12 utgör fastigheten:

YTA: 2 500 kvm

LOKALER: 6 st

LÄGENHETER: 25 st

Kontakt

Hanna Jarneving

Kommersiell förvaltare

Tel: 033-17 18 44

Växel: 033-17 79 00
Besöksadress:
Nils Jakobsongatan 5, Borås
Postadress:
Pulsen Fastigheter AB
Box 881, 501 15 Borås