Pressmeddelande:

Här växer en ny stadsdel fram i Borås

Digitalt distrikt har namnet blivit på den satsning som görs av Pulsen tillsammans med Borås stad. Målet är en levande stadsdel där en blandning av bostäder och verksamheter bildar en naturlig fortsättning på innerstadens puls.


För att få en bred förankring i processen med det Digitala Distriktet bjöd Pulsen Fastigheter i höstas in till workshop. Hyresgäster, stadens tjänstemän inom samhällsbyggnad, den politiska ledningen i Borås samt akademin deltog och fick ge sin syn på hur distriktet kan bidra till utveckligen av Borås innerstad.


– Min vision av det Digitala Distriktet är att skapa en ny stadsdel i Borås. En stadsdel som har en 24/7-puls i sig, där bostäder och verksamheter bildar en levande del av Borås, säger Christer Södeliden, vd på Pulsen Fastigheter.


– Vi föreställer oss en myllrande stadsdel där start-ups, nya idéer och utbildningar kan flöda fritt och bilda en väldigt naturlig del av innerstaden, säger Richard Mattson, stadsarkitekt för Borås stad.


Digitalt distrikt

Vi utvecklar ett digitalt distrikt i Pulsenkvarteren Blåklinten och Astern i Borås. Med Pulsens marknadsledande IT-bolag som bas samlar vi kunskap, erfarenhet och kompetens inom tech på ett ställe.

 

Christer Södeliden

VD, Pulsen Fastigheter AB