Pressmeddelande:

Pulsen Fastigheter förvärvar ytterligare fastigheter i Borås

Pulsenkoncernens fastighetsbolag växer nu i hemmastaden Borås och utökar sitt bestånd med ytterligare två centrala fastigheter i staden. Pulsen har efter affären ett fastighetsbestånd på ca 107 000 kvadratmeter varav ca 48 000 kvm i centrala Borås.

Vävaren 12 och 15 - nytt tillskott i fastighetsbeståndet hos Pulsen Fastigheter

– Som fastighetsägare och som boråsare känns det fantastiskt att få vara med och utveckla staden på det sätt som vi gör. Det är något vi gör både till vardags som företagare, arbetsgivare och hyresvärd, men också genom att vara del i större projekt som utvecklingen av Borås digitala distrikt och vårt gröna stråk genom staden. Därför känns det riktigt bra att vi nu också får möjlighet att öka vår närvaro i Borås ännu mer, säger Christer Södeliden, vd på Pulsen Fastigheter AB.


Tisdagen den 31 augusti blev det klart att Pulsen Fastigheter AB med dotterbolag förvärvar fastigheterna Vävaren 12 och Vävaren 15 från de tidigare privata ägarna och Centrumfastigheter Förvaltning i Borås AB. Fastigheterna ligger centralt i Borås på Norrby Långgata och Bohusgatan, några hundra meter från Borås Resecentrum.

Vävaren 12 och 15 - nytt tillskott i fastighetsbeståndet hos Pulsen Fastigheter

– Det känns tryggt för oss att genomföra denna affär med Pulsen Fastigheter då de är en aktör som är starkt förankrade och har ett genuint engagemang i staden, säger Benny Olofsson, VD för Olofsson Fastigheter.


Med förvärvet utökar Pulsen sitt fastighetsbestånd till cirka 48 000 kvadratmeter i Borås och till totalt 107 000 kvadratmeter i Sverige som helhet.


Pulsen Fastigheter har på senare år tagit en allt starkare och mer aktiv position i hemstaden. Hösten 2017 förvärvade man sju fastigheter i centrum och breddade därmed sitt bestånd med bostäder utöver de industriella och kommersiella lokaler som tidigare varit fastighetsbolagets kärna. Kombinationen har visat sig vara lyckosam och nu läggs ytterligare 25 lägenheter och 6 lokaler i bolagets portfölj.


– För oss som närvarande fastighetsägare känns det bra att ha en mix av kontor, butiker och bostäder i vårt utbud. Jag vill passa på att hälsa alla nya hyresgäster varmt välkomna till Pulsen Fastigheter, säger Christer Södeliden.


Säljarens rådgivare vid försäljningen har varit Newsec samt advokaterna Peter Savin och Malin Kulander, Advokatfirman Glimstedt, som juridiskt ombud för köparen.


För mer information:

 

Om förvärvet

De aktuella fastigheter är Borås Vävaren 12 & 15 — Norrby Långgata 5A och 5B, samt Bohusgatan 1 och Norrby Långgata 7.


Total uthyrningsbar yta: 2 500 kvm, bestående av 25 bostadslägenheter och 6 kommersiella lokaler.


Pulsen Fastigheter förvaltar sedan tidigare ”Pulsenkvarteren” i Borås - Blåklinten 1 och Astern 7, samt ytterligare 7 fastigheter i centrala Borås.


Pulsen förvaltar dessutom fastigheter i Stockholm och i Småland. Pulsens totala fastighetsbestånd är efter förvärvet ca 107 000 kvm.

Christer Södeliden

VD, Pulsen Fastigheter AB