Nyhet:

Ny webbplats för Pulsen Fastigheter

Pulsen Fastigheter inleder året med att lansera en ny webbplats på pulsenfastigheter.se. Webben är en pusselbit i bolagets strategiska utveckling och blir också startskottet för kommunikationen kring bolagets nya varumärkesplattform.

Vävaren 12 och 15 - nytt tillskott i fastighetsbeståndet hos Pulsen Fastigheter

– Under hösten har vi tydligare formulerat vad vi står för som bolag. Vi vill vara en viktig drivkraft bakom en samhällsutveckling som sätter fokus på hållbarhet och innovation och som fastighetsbolag kan vi hjälpa till att skapa miljöer som sätter människan i centrum. Det är något vi jobbar med både i vardagen och i våra utvecklingsprojekt, men som vi inte kommunicerat publikt så mycket tidigare. Vår nya webb blir därför något av ett startskott för den här resan och det är väldigt roligt att kunna gå live med den nu, säger Christer Södeliden, VD på Pulsen Fastigheter.


Den nya webbplatsen kommer framöver också byggas samman med bolagets nya affärssystem, vilket kommer ge ytterligare ökad service till hyresgästerna. Det nya affärssystemet kommer vara på plats under Q1, så fler nyheter är att vänta inom kort.

Christer Södeliden

VD, Pulsen Fastigheter AB