Pressmeddelande:

Arkitektteam valt för att utveckla Pulsenområdet

Innovation, ett unikt signum och ett tryggt team. Det är några av faktorerna som ledde till att team Malmström Edström, Sydväst arkitektur och landskap och Linnarcs förslag valdes ut som riktning för fortsatt utveckling av framtidens Pulsenområde. Teamet redovisade ett vinnande koncept och ett övertygande förslag.

Visualisering av nya Pulsenområdet.

Visualisering av nya Pulsenområdet.

Under hösten 2021 anordnade Pulsen Fastigheter ett parallellt uppdrag i samverkan med Borås Stad. Flera intressanta förslag kom in, inte minst om hur Viskans park och det digitala distriktet kan komma att se ut i framtidens Borås.

 

Fyra team gick vidare i processen, och den 26 januari stod det klart att Pulsen Fastigheter i samverkan med Borås Stad gjort ett val kring vilket arkitektteam som får delta i det fortsatta arbetet med detaljplanen för Pulsenområdet. Förslaget från team Malmström Edström, Sydväst arkitektur och landskap och Linnarc hamnade i topp.

 

– Förslaget vi valde kändes väldigt väl genomarbetat och nytänkande. Det gav mersmak och vi tror att det kommer göra Pulsenområdet till en plats där man vill både jobba, bo och vara, säger Christer Södeliden, vd för Pulsen Fastigheter.

 

– Det är ett robust förslag byggt på en gedigen analys. Platsbildningarna, landskapet och integrationen med omgivningen har kombinerats på ett bra sätt, inte minst när det gäller hur Viskans park föreslås ta sig förbi riksväg 40. Förslaget har dessutom ett trevligt och respektfullt arkitektoniskt grepp, berättar Felix Lorentzon, planarkitekt i Borås Stad och del av bedömningsgruppen som beslutat vinnaren.

 

Det vinnande förslaget kommer nu bearbetas vidare och prövas i den kommande detaljplanen för området. Teamet bakom konceptet ser många möjligheter att utveckla området till en unik plats.

 

– Det är förstås med stor glädje och entusiasm som vi tagit emot beskedet att Pulsen Fastigheter och Borås stad väljer vårt team och förslag för den fortsatta utvecklingen av Pulsenområdet. Det centrala läget bär på mycket historia och innehåller många årsringar av stadens utveckling genom tiderna. Vår uppgift kommer att bli otroligt spännande men också utmanande. Läget intill Stadsparken, Viskan och riksväg 40 ger unika möjligheter att utveckla en levande och mångfacetterad grön stadsdel för såväl boråsare som besökare. Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med staden och Pulsen Fastigheter forma en unik del av Borås, säger Andreas Norrman, Arkitekt SAR/MSA och VD på Malmström Edström Arkitekter.

Arbets-gruppens motivering


"Såväl team som projektförslag sticker ut på så sätt att det går en övertygande röd tråd genom hela arbetet, från de enskilda analyserna till det slutgiltiga förslagen. Dellösningarna för landskapsgestaltningen är bra. Projektet bedöms gediget och väl genomarbetat/grundat i undersökningar och kunskap om såväl plats som nödvändigheten av samspel mellan landskap och arkitektur för ett gott stadsbyggande. Dessutom har man arbetat med en vertikal trädgård (”Liggande Eiffeltornet”) som kan bli ett unikt signum för området, även om den inte är helt avgörande för att förslaget ska bedömas som det mest relevanta. Projektet och team övertygar med ett vinnande koncept och tryggt samarbete i teamet."

Christer Södeliden

VD, Pulsen Fastigheter AB