Nyhet:

Tillbyggnad till kulturhistoriska fastigheten i Bergshamra

I vackra Nationalstadsparken intill Brunnsviken i Bergshamra, Stockholm, pågår nu byggarbetet för fullt. En tillbyggnation på Kv. Växten 1, som ägs av Pulsen Fastigheter, skapar utrymme för moderna kontorsplatser. Och 2023 ska allt vara klart.

”Tillbyggnaden är en del av vårt strategiska fokus på att utveckla fastigheter i Borås och Stockholm, där fastigheten i Bergshamra är en central del”, säger Christer Södeliden, VD för Pulsen Fastigheter.

 

Den kulturhistoriskt värdefulla byggnaden uppfördes under 1920-talet, ursprungligen för Institutet för husdjursförädling. Den övertogs 1936 av Statens växtskyddsanstalt och man uppförde i samband med det flygeln väster om huvudbyggnaden.

Idag bedrivs kontor- och konferensverksamhet i lokalerna – och nu ska man bygga till ytterligare en flygel i två våningar och suterrängvåning med en bruttoarea om cirka 1000 kvadratmeter. Den nya tillbyggnaden ska göra plats för fler moderna kontorsplatser.

Den nya, östra flygeln är utformad med stor hänsyn till befintlig exteriör så som fasad, kulör och komposition men har också till viss del fått ett mer samtida uttryck. Man har vid utformningen av den nya tillbyggnaden lagt stor omsorg vid detaljer och hela anläggningen kommer vid färdigställande uppvisa arkitektur från tre olika tidsepoker, som tillsammans ska harmonisera med den gamla parkmiljön runt omkring.

Det är RO-Gruppen som på uppdrag av Pulsen Fastigheter utför tillbyggnaden.

”Vi på RO-Gruppen har samarbetat med Pulsen Fastigheter flertalet gånger tidigare och det är glädjande att vi åter får förtroendet. Uppdraget att bygga vidare på denna anrika fastighet med sin hundraåriga historia ska bli intressant att ta sig an”, säger Lars Westman på RO-Gruppen.

Byggstart skedde tidigare 2022, och hela projektet ska stå klart under 2023.

Christer Södeliden

VD, Pulsen Fastigheter AB