Artikel:

Modern energioptimering i klassiska byggnader

Mitt bland äppellundar, grönska och vikar i Kungliga Nationalstadsparken i Stockholm ligger den vackra fastigheten Växten. Det är anrik byggnad med närmare hundra år på nacken där vi tar till vara det traditionella, men också utvecklar det för vår tid.

Precis som de jämnåriga industrikvarteren Blåklinten och Astern i Borås använder Växten moderna metoder för att optimera energiförbrukningen genom vårt EcoPilot-projekt och skapa hållbara och inspirerande miljöer.