Pressmeddelande:

Så här kan Borås nya Digitala Distrikt se ut

Detaljplanen för utvecklingen av Pulsenområdet i Borås tar nu nästa steg. Nu har Pulsen Fastigheter tillsammans med samarbetspartners tagit fram en visualisering av möjligheterna i det som kommer kallas det Digitala Distriktet. Med digital teknik i form av både film och virtual reality, VR, visas nu hur området kan se ut om bara några år.

– Digitala Distriktet kommer bli Borås mest spännande mötesplats. Det är en unik miljö som knyter samman Borås både fysiskt och digitalt, där människor och företag kan leva, verka och utvecklas. Med hjälp av teknik och långsiktiga lösningar vill vi öppna upp området, fysiskt för Borås men även digitalt för världen, säger Christer Södeliden, VD för Pulsen Fastigheter.


För att visualisera hur området kan komma se ut har Pulsen Fastigheter tillsammans med arkitekterna Malmström Edström samt Sydväst arkitektur och landskap låtit ta fram både bilder och filmer där tittaren tas med på en virtuell rundtur i den nya stadsdelen.

 

Dessutom har man använt ny teknik i form av virtual reality, VR, där man med hjälp av telefonen enkelt kan uppleva hur det är att befinna sig mitt i det nya området. Miljöerna kan ses från vilken plats som helst, men på flera platser runt om på Pulsenområdet kan man scanna en QR-kod och direkt i telefonen se hur miljön runt omkring kan se ut.

– Det Digitala Distriktet är en så stor och positiv förändring för området att vi inte bara ville använda traditionella bilder för att visa hur det kan se ut. Med virtual reality och snygga, animerade filmer kan alla se vilken fantastisk utveckling området kan få, säger Christer Södeliden.

 

Detaljplanen, som just nu är ute på samråd, visar hur Pulsenområdet i Borås kan utvecklas under de kommande åren. Syftet med planen är att öppna upp och tillgängliggöra området, låta det utvecklas med fler bostäder och arbetsplatser samtidigt som områdets kulturhistoriska värden tillvaratas.


Dessutom ska satsningen på den fem kilometer långa Viskans park passera området i tre stråk, där ett stråk gör vattnet mer tillgängligt, ett löper ovan byggnaderna i den Vertikala parken samt ett utmed Nils Jakobsonsgatan, som blir en grön gata.


Pulsen har funnits i Borås i snart sextio år och har successivt utvecklat Pulsenområdet. Men sedan flera år planeras för den största förändringen i områdets moderna historia. För att skapa bred förankring har bland annat en workshop genomförts tillsammans med Borås stad, inklusive stadsbyggnadskontoret och politiker, och akademin för att få in flera perspektiv på utvecklingen av området.

 

Under hösten 2021 anordnade dessutom Pulsen Fastigheter i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ett parallellt uppdrag för att utse det arkitektteam som får delta i det fortsatta arbetet med projektet. Det vinnande förslaget kom från team Malmström Edström, Sydväst arkitektur och landskap och Linnarc.


För mer information, kontakta:

Christer Södeliden, VD Pulsen Fastigheter

christer.sodeliden@pulsen.se

+4633171804

Christer Södeliden

VD, Pulsen Fastigheter AB